Produkter

Kalk

Kalk fremstilles af kalksten, der brændes og læskes. Når man læsker den brændte kalksten betyder det at den udblødes(udslemmes) og vådlagres.

Den læskede kalk opbevares i kuler og lagres. Under lagringen findeles kalken og afgiver bindemiddel. Svendborg kulekalk lagres i mindst 3 år, jo længere lagring kalken udsættes for jo mere bindemiddel og jo længere holdbarhed er der i kalken.

Svendborg kulekalk har 3, 5,8 og 16 års kalk på lager.

Fyldestgørende brochure om Svendborg kulekalk fås her.

Svendborg kulekalk fås i praktiske plastik spande med tætsluttende låg

Kalk skal opbevares frostfrit.

Kalkmørtler/gammeldags mørtel

Kalkmørtler er et resultat af erfaringer opsamlet gennem flere generationer, det er et godt, billigt og holdbart materiale.

Svendborg kulekalks kalkmørtler er en blanding af sand/grus og kulekalk.

Svendborg kulekalks kalkmørtler bruges til opmurring, fugning og pudsning af murværk og til understrygning og forskalling af tagsten.

Svendborg kulekalk er en stærk og sej mørtel, der forudsat den behandles korrekt, er uden revnedannelser. Den egner sig specielt til renovering af ældre huse, kirker og murværk hvor der ikke oprindeligt er benyttet cement i mørtlen. Er der cement i mørtlen til ældre bygningsværker bliver mørtlen for stærk, tæt og uelastisk.

Brug af Svendborg kulekalks kalkmørtler er med til at sikre et godt indeklima.

Svendborg kulekalks hydrauliske kalkmørtler anvendes på særligt udsatte steder, da de er modstandsdygtige og vanddampgennemtrængelige, modsat cementmørtler der holder på vanddampe, hvilket medføre en fugtophobning i mureværket.

Fyldestgørende brochure om Svendborg kulekalks kalkmørtler fås her.